• Digital School Thailand 4.0

  หลักสูตรการเรียนการสอน “ระบบหลักสูตร Digital School” ด้วย TABLET หรือ Smart Phone

  รายละเอียด»

 • Asean Center

  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558  รายละเอียด»

 • โครงการโดมหลังคา เอนกประสงค์

  เพื่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ให้
  นักเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมการเรียน
  การสอนและกิจกรรมต่างๆของนักเรียน

  รายละเอียด»

 • Science Lab Advanced

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน ชวนให้ศึกษาได้อย่างไม่น่าเบื่อ


  รายละเอียด »

 • ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุดดิจิตัล

  ห้องสมุดที่เน้นมิติ "ผู้เรียนสำคัญที่สุด" มีแนวคิดว่า
  ห้องสมุดมีชีวิตเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
  ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนางานและอาชีพ ตลอดจนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  รายละเอียด »

 • Asean Room

  ห้องเรียนอาเซียนเพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศอาเซียนอย่างครอบคลุม  รายละเอียด »

 • Computer Lab

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องเวิร์คสเตชั่น และเครื่องพีซีประสิทธิภาพสูง
  รายละเอียด»

 • Gifted Room

  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
  รายละเอียด »

 • Advanced tutor center
  in school

  ห้องเรียนกวดวิชา ที่มีติวเตอร์ที่เทคนิคการสอนที่ทันสมัย พร้อมสื่อที่ครอบคลุม
  รายละเอียด »

 • Smart class room

  การให้บริการนักศึกษาด้วยตนเองทุกรูปแบบ
  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
  ตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  สนับสนุนการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัย

  รายละเอียด »

 • Asean E-Learning Corner

   เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  กับสาขาวิชาชีพที่กำลังศึกษาอยู่รวมถึงเรียนรู้ภาษาต่างๆ ผ่าน Audio Lab
  ที่รวบรวมสื่อดิจิตอลทั้งภาพและเสียงภาษาอาเซียน

  รายละเอียด»

 • Led Full Color Display

  Led Display Information ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องติวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน  รายละเอียด »

 • 3D School

  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการ
  จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  รายละเอียด »

 • Learning Center
  the guardian of the land

  Project Learning Center to honor the guardian of the land  รายละเอียด »

 • Science Olymplads

  International Academic Center
  รายละเอียด»

 • STEM Education

  โครงการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) .

  รายละเอียด»

 • STEM Robotics Education

  รูปแบบ STEM Robotics ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)

  รายละเอียด»

ระบบกวดวิชาออนไลน์  
168tutoronline@home
ระบบกวดวิชาออนไลน์ ที่ดีที่สุด ที่คุณไม่ควรพลาดที่สุดของประเทศ กับระบบกวดวิชาออนไลน์ ที่เรากล้าการันตีได้ว่ามีจำนวนวิดีโอมากที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง

http://www.tutoronlinecenter.com
สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม โดย อ.เตรียมอุดม
คอร์สติวเข้ม

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ โดยคณาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มีทั้งหมด 5 วิชา
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย
วิชาสังคมศึกษา

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง

http://www.tutoronlinecenter.com
หนังสือเรียนออนไลน์ยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมเฉลย
เนื้อหาในรูปแบบ Digital Content อาทิ เนื้อหา ลิ๊งก์เว็บ คลิปสั้น รูปภาพ ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพร้อม VDO บันทึกการสอนรายบท
แบบทดสอบหลังเรียน พร้อมเฉลยเป็น VDO อธิบายโจทย์ทุกข้อ

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดผ่านทาง

http://www.bookonlinecenter.com/